Aktif Sayfa: Ana sayfa › Hayat Sigortası › Hayat Sigortası

Ürünlerimiz

Teklif Formları

İletişim bilgileri

  • e-mail      : info@cozumsig.com
  • telefon     : 0312 430 02 88
  • faks & tel : 0312 434 13 42
  • adres  : Karanfil Sok. No:1/402

                        Kızılay/ ANKARA

Hayat Sigortası

Herkesin gelecek güvencesi olmalı...


Yaş ve sağlık sınırlaması olmadan; çocuk, genç, yaşlı, engelli herkese gelecek için birikim sağlar. Herkese Hayat Sigortası'nda TL veya dövize endeksli olarak belirleyeceğiniz birikiminizi, süre sonunda dilerseniz toplu para dilerseniz ömür boyu üç aylık gelir olarak alabilirsiniz.

Gelecek günleri rahat ve huzurlu geçirmek için şimdiden yatırım yapmanızı sağlayan Herkese Hayat Sigortası, ölüm ve sakatlık teminatı içermez. Sigortalının ölümü halinde, birikim primleri toplamı ve kazanılmış kar payı ödenir.

Yıllık Hayat Sigortası ile en çok ihtiyaç duyacakları dönemde sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Sigortalının ölümü halinde kendisinin belirlediği tutarın, geride kalanlara ödendiği bu sigortayı çok düşük primle elde edebilirsiniz.

 

Yaşam Teminatı

Birikimli hayat sigortalarında poliçe süresi sona erdiğinde yapılacak olan ve teknik faiz ile garanti edilmiş minimum ödemedir.

Vefat Teminatı

Sigortalının ecelen, herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda vefat etmesi durumunu teminat altına alır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının kaza sonucunda vefat etmesi durumunu teminat altına alır. Bu durumda hem Vefat hem de Kaza Sonucu Vefat Teminatı sebebiyle tazminat ödemesi yapılır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının hastalık nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.