Aktif Sayfa: Ana sayfa › Ürünlerimiz › Ürünlerimiz

Sigorta Paketleri

Sağlık Sigortası

 • Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.
 • Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.
 • Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

 • devamı >>


  cms.png

  Hayat Sigortası

  Herkesin gelecek güvencesi olmalı...

  Yaş ve sağlık sınırlaması olmadan; çocuk, genç, yaşlı, engelli herkese gelecek için birikim sağlar. Herkese Hayat Sigortası'nda TL veya dövize endeksli olarak belirleyeceğiniz birikiminizi, süre sonunda dilerseniz toplu para dilerseniz ömür boyu üç aylık gelir olarak alabilirsiniz.

  Gelecek günleri rahat ve huzurlu geçirmek için şimdiden yatırım yapmanızı sağlayan Herkese Hayat Sigortası, ölüm ve sakatlık teminatı içermez. Sigortalının ölümü halinde, birikim primleri toplamı ve kazanılmış kar payı ödenir.

  Yıllık Hayat Sigortası ile en çok ihtiyaç duyacakları dönemde sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

  Sigortalının ölümü halinde kendisinin belirlediği tutarın, geride kalanlara ödendiği bu sigortayı çok düşük primle elde edebilirsiniz.  devamı >>


  seo.png

  Kaza Sigortası

  Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

  Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar, çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

  Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

  Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.


  devamı >>